Dog Lost on 09/27/2017 - "ɦɑppy"

Published by Chien Perdu

From to at 42.628868, -57.510887

Marron, Blanc, Female
รɦɛ iร ɑ ɓʀѳwɳ ɑɳɗ wɦitɛ ʆɑɓ ɑɳɗ wɛ ɱiรร ɦɛʀ รѳ ɱucɦ ɑɳɗ wɛ ɦѳpɛ wɛ wiʆʆ Բiɳɗ ɦѳpɛ.

wɛรt piɳɛ, t y

#Dog #Lost

dog, lost,